__ __                   _            _
  o O O| \/ |  ___  _ __   ___   _ _  (_)  __ _  __ _   | |
  o   | |\/| | / -_) | ' \  / _ \  | '_|  | |  / _` | / _` |  | |
 TS__[O]|_|__|_| \___| |_|_|_| \___/  _|_|_  _|_|_ \__,_| \__,_|  _|_|_
 {======|_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|"""""|
./o--000'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'

EESTI KOMMUNISMIOHVRID 1940–1991

2018. aastal avatakse Tallinnas Maarjamäel memoriaal kommunistliku režiimi terrori ohvritele Eestis 1940-1991. Memoriaali mälestusseinale kantakse teadaolevalt terrori käigus mõrvatud või hukkunud Eesti inimeste nimed koos nende sünni- ja surmaajaga. SA Eesti Mälu Instituut tegeleb ohvrite nimekirjade ja nende andmete korrastamisega.
Isikute nimed koos sünni- ja surma-aastaga kantakse memoriaalile alaliselt ning nende hilisem muutmine on väga keerukas. Seetõttu palume teid eksimuste leidmise korral meiega ühendust võtta, lisades oma kontaktandmed, et saaksime vajadusel teiega täiendavalt ühendust võtta. Oleme väga tänulikud teie poolt tehtavate paranduste ja täienduste eest. Tegemist on ajas muutuva ja täieneva andmekoguga, mistõttu võib ühe isiku kohta olla mitu kirjet, kui erinevad allikad on veel sidumata. Nimekiri täieneb ja muutub jooksvalt min. üks kord nädalas.
Kommunismiohvrite memoriaali puhul käsitletakse terrori ohvritena ja kantakse mälestusseinale esmajoones isikuid kes:
 • on aastatel 1940-1991 Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu poolt kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud ning rehabiliteeritud vastavalt Eesti Vabariigi seadusele kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta;
 • on teadaolevalt mõrvatud Nõukogude võimuesindajate vahetu isikuvastase ründe tagajärjel.
Kommunismiohvrite memoriaali puhul ei käsitleta terrori ohvritena ega kanta mälestusseinale inimeste nimesid, kes:
 • langesid 1940/1941 metsavennana või Omakaitse liikmena lahingutes Nõukogude võimuga;
 • hukkusid sõjaohritena lahingutegevuse tagajärjel;
 • lahkusid 1941. aasta suvel Eestist evakueeritavatena Nõukogude tagalasse ja surid seal ilma, et nende suhtes oleks kohaldatud repressioone;
 • mobiliseeriti 1941. aasta suvel Punaarmeesse ja surid Nõukogude tagalas tööpataljonides haiguste, ebainimlike elamistingimuste või selgelt tuvastamata asjaolude tõttu. Ohvritena käsitletakse isikuid, kes tööpataljonis olles poliitilistel põhjustel arreteeriti ning kohtu alla anti;
 • sõja kestel Punaarmee üksuste koosseisus lahingutegevuses langenud või muus sõjaolukorras surnud isikuid;
 • langesid kommunistliku terrori ohvritena, kuid olid ise osalenud võitlustes Nõukogude hävituspataljonide ridades või astunud kommunistliku partei liikmeks enne 1954. aastat.
Käesoleva otsingu kaudu on teil võimalus kontrollida, kas teile teadaolev isik, kes Nõukogude repressioonide käigus (olles vanglas, laagris või küüditatuna asumispaigas) hukkus, on memoriaali andmebaasi kantud ning kas tema kohta käivad andmed on teie teadmiste kohaselt õiged. Kui teie hinnangul on vasakpoolses kastis esitatud andmetes vigu, teie poolt otsitav isik esineb erinevate nimekujude all korduvalt vms, siis palun informeerige meid sellest tagasiside vormi kaudu.
Kui teie poolt otsitava isiku kohta andmeid üldse ei leidu, siis palun saatke meile tagasiside puuduva kirje kohta.
Antud andmestik ei sisalda veel isikuid, kes olid represseeritud, kuid kes vabanesid kinnipidamiskohast või asumiselt. Nende isikute andmed avatakse tutvumiseks esimesel võimalusel.
Tagasiside tõrgete korral kirjutage palun aadressil: memoriaal@mnemosyne.ee


SA Eesti Mälu Instituut
Suur-Ameerika 12, 10119, Tallinn
E-mail: info@mnemosyne.ee
Telefon: 6645039

p: {{doc._source.Perenimi}}

e: {{doc._source.Eesnimi}}

{{doc._source['Sünd'] === '' ? '???' : doc._source['Sünd']}} - {{doc._source['Surm'] === '' ? '???' : doc._source['Surm']}}

id: {{doc._source.emi_id}}


 • [{{ allikas.isikukood }}] {{ allikas.allikas.text }}